Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för de avtal som du har med oss som leverantör (Luxe Cosmetics B.V) via webbplatsen https://luxecosmetics.se/. Om inte annat avtalats motsägs inkluderingen av alla termer som du kan ha använt.


(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

2 § Ingående av kontrakt

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt har placerats på vår webbplats, ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via online-kundvagnssystemet enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar när som helst.
Efter att du har valt sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkor visas sedan all orderdata igen på orderöversiktssidan.
Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express) som betalningsmetod, kommer du antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet .
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller ange dina uppgifter där. Du kommer då att omdirigeras tillbaka till orderöversiktssidan i vår webbutik.
Innan du slutför beställningen har du möjlighet att kontrollera all information igen, ändra den (även genom att använda webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller ångra köpet.
Genom att slutföra beställningen via "köp"-knappen förklarar du att du accepterar erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varvid avtalet bildas.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker via e-post, i vissa fall automatiskt. Du måste därför se till att den e-postadress du har gett oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt garanterat och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

3 § Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning med faktura via Klarna Tyskland
I samarbete med Klarna erbjuder vi dig köpet på konto som betalningsalternativ. Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan kommer att utfärdas när varorna skickas och skickas antingen via e-post eller tillsammans med varorna. Betalning sker till Klarna. Observera att Klarna-faktura endast är tillgänglig för konsumenter. De fullständiga villkoren för köp på konto finns här.

Sekretessmeddelande
Klarna kontrollerar och utvärderar dina uppgifter och, om det finns ett berättigat intresse och skäl, utbyter uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande
dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser.


3 § retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument uppmanas du att kontrollera varan för fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och att informera oss och transportören om eventuella reklamationer så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

5 § Lagval

(1)These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you shall be governed by and construed in accordance with the laws of France.

(2) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.

Kundinformation

1. Säljarens identitet

Onlinebutiken hanteras av:

Luxe Cosmetics B.V.
De Wieken 3
5708 HN HELMOND
Nordbrabant

E-Mail: support@luxecosmetics.se

Phone number: +49 17695833240


OBS: ingen returadress


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr.

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1. Avtalsspråket är tyska och engelska.

3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan du skickar beställningen via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4. Väsentliga egenskaper hos varan eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna representerar totalpriser. De innehåller alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpesumman. De kan nås via en motsvarande knapp på vår webbsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och betalas dessutom av dig, om inte fri leverans har utlovats.

5.3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader som vi inte är ansvariga för uppstå, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (banköverföring eller växelkursavgifter), som du måste stå för.

5.4. Du måste stå för kostnaderna för penningöverföringen (banköverföring eller växelkursavgifter) i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska Unionen.

5.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransrestriktioner finns under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av entreprenören eller annan person som ansvarar för att utföra transporten.


7. Informationens noggrannhet, fullständighet och aktualitet

Vi tar inget ansvar om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

8. Förändringar i service och priser

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

9. Korrekthet i fakturerings- och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda alla beställningar som, efter eget gottfinnande, verkar göras av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.

10. Personuppgifter

Din överföring av personuppgifter via butiken är föremål för vår dataskyddsförklaring.

11. Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning

Vi representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från en tid till en annan tid kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen tillhandahålls av oss) utan någon representation, garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbara kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Luxe Cosmetics, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat ansvar som uppstår till följd av användningen av någon av tjänsterna eller de produkter som erhållits genom tjänsten. Eller för något annat anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, utan begränsning, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag, genom användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man informeras om möjligheten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

12. Ersättning

Du samtycker till att hålla Luxe Cosmetics och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden som debiteras av någon tredje part som uppstår till följd av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som innehåller dem, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Luxe Cosmetics ansvarar inte för någon felaktig användning eller skada orsakad av denna produkt eller felaktig användning.