Ångerrätt för konsumenter

En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagare.

Ångerrätt för konsumenter

Vår standardreturrätt gäller i 30 dagar. Om 30 dagar har gått sedan du tog emot varan kommer vi normalt inte att kunna erbjuda dig återbetalning eller byte.
Ångerfristen är 30 dagar från och med den dag,
- du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning, om du har beställt en eller flera varor som en del av en enda beställning och de ska levereras som en helhet;

- den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning, om du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat.

- Om tullavgifter uppkommer till följd av returförsändelsen ska dessa betalas direkt av avtalsparten. Om detta inte är möjligt kommer tullavgifterna att dras av från återbetalningsbeloppet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (support@luxecosmetics.se) genom en tydlig förklaring (t.ex. via e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal.

För att följa ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Uteslutande av rätten till återkallelse

Om vi inte har kommit överens om något annat med dig, gäller ångerrätten bland annat inte för avtal om leverans av förseglade varor som av hygieniska skäl inte är lämpliga för retur om förseglingen har tagits bort efter leveransen.

Pengar tillbaka-garanti

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti på våra produkter. Du har 30 dagar på dig att prova vanliga produkter och 60 dagar på dig att prova serum. Om du inte är nöjd med en produkt, vänligen notera följande villkor:

För vanliga produkter: Vänligen förse oss med lämplig dokumentation:
Före-, under- och efterbilder.

För serum: Vänligen inkludera en före- och efterbild med en tidsstämpel. Efter granskning av de inlämnade bilderna kommer vi att utfärda en återbetalning.

Observera att vår garanti inte omfattar manipulerade, felanvända eller grovt oaktsamt skadade produkter. För mer information, besök vår webbplats eller kontakta vårt kundsupportteam.

Returer

Följande villkor måste vara uppfyllda för en återbetalning:

- Varorna har inte använts och visar inga tecken på användning.
- Varorna är i originalskick och förseglade.
- Supportteamet har kontaktats för ytterligare steg i returprocessen
- Varorna har returnerats inom 30 dagar efter mottagandet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post på support@luxecosmetics.se.

Avbeställningstid

Avbokningsperioden är 24 timmar för standardfraktmetoden (7-12 arbetsdagar) och 2 timmar för expressfraktmetoden (2 arbetsdagar) efter det att beställningen har lagts.

Utbyte (om tillämpligt)

Vi byter endast ut varor inom 30 dagar om de är defekta, skadade eller om en retur har inletts. Ersättningsartiklar är inte berättigade till byte eller reklamation. Mejla oss på support@luxecosmetics.se.

Fraktkostnader och returer

Kunden ansvarar för den direkta kostnaden för att returnera varan. Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader kommer inte att återbetalas.
Kontakta supporten om du överväger en retur. Du kommer då att få ytterligare information från vårt supportteam.

Konsekvenser av annullering

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen ska anses ha löpt ut om du skickar tillbaka varorna innan 30-dagarsperioden har löpt ut.

Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Jag är inte nöjd med produkten eller den uppfyller inte mina förväntningar. Hur kan jag returnera den?

Kontakta kundtjänsten på support@luxecosmetics.se och beskriv ditt problem. Du kommer att få ett svar inom 48 timmar.
Du kommer att få all ytterligare information om en retur från kundtjänsten.

Hur lång tid tar det att få svar på min retur?

Din retur kommer vanligtvis att behandlas inom 1 vecka. Under hektiska perioder kan det ta upp till 30 dagar. Du kommer att märka detta eftersom du kommer att se att ditt inköpsbelopp har återbetalats. Om du har några frågor är det bara att kontakta supporten.

Allmän information om frakt:

Tullavgifter och eventuella tillämpliga skatter måste betalas av köparna själva.

Kunden är ansvarig för den direkta kostnaden för returfrakt.

Du kan överväga en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi kan inte garantera att vi kommer att ta emot din retur.